Dva spolupracující systémy

Imunitní systém je jedním z nejsložitějších systémů našeho těla a jeho úkolem je obrana organismu. Lze jej rozdělit na dva spolupracující celky, které jsou různými způsoby provázány.

Nespecifický imunitní systém nebojuje proti specifickým patogenům, ani nemá imunologickou paměť, ale působí jako všeobecná obrana organismu. Na druhou stranu se specifický imunitní systém v průběhu života vyvíjí a ukládá si shromážděné informace o specifických mikroorganismech a patogenech do tzv. „imunologické paměti“.

Nespecifický imunitní systém: rychlý a všestranný

Při narození máme všichni imunitní systém, který označujeme jako nespecifický (též vrozená imunita). Tento systém nás nepřetržitě chrání před různými patogeny, s nimiž se v běžném životě potkáváme.

Tento systém tvoří první obrannou linii organismu. Jeho součástí jsou jednak tělesné bariéry, jako je kůže nebo sliznice, a dále buňky první reakce, tzv. NT buňky, které umějí rychle a bez rozdílu vyhledat a zničit cizorodé buňky. Nespecifický imunitní systém nemá imunologickou paměť, zajišťuje tedy obecnější ochranu těla.

Specifický imunitní systém: adaptivní a cílený

Kromě nespecifické imunity máme rovněž obranný systém, který se postupně vyvíjí v průběhu života podle toho, jakým patogenům a cizorodým částicím je náš organismus vystaven. Tento systém označujeme jako specifický imunitní systém (též adaptivní či získaná imunita).

Pomocné T-lymfocyty a cytotoxické T-lymfocyty tvoří armádu buněk, které jsou vytrénovány k tomu, aby ničily specifické patogeny – to vše na základě informací uložených v tzv. „imunologické paměti“. Toto shromaždiště informací se utváří v průběhu celého života. Pokud dojde k ohrožení, je spuštěna imunitní reakce a tyto buňky se rychle vydávají eliminovat nepřítele.

Role vitaminu D

Na rozdíl od jiných vitaminů si tělo umí vitamin D vyrobit samo. Z tohoto důvodu se v těle chová trochu jinak než ostatní vitaminy, spíše jako hormon – tedy látka, která zprostředkovává a reguluje základní fyziologické procesy.

Přečíst více