<

Zásady použití webu

Ewopharma AG
Vordergasse 43
8200 Schaffhausen
Švýcarsko

Tel.: +41 (0)52 633 09 99
E-mail: info@ewopharma.com

Tuto webovou stránku provozuje Ewopharma AG, Schaffhausen, společnost podléhající švýcarskému právu a zapsaná ve švýcarském obchodním rejstříku v Schaffhausenu pod registračním číslem CH-290.3.002.022-6.


Autorská práva

Obsah poskytovaný prostřednictvím této webové stránky podléhá Zákonu o autorských právech platnému ve Švýcarsku. Kopírování, zpracovávání nebo komerčního využití textů i grafických prvků mimo způsoby, jež vymezuje Zákon o autorských právech, vyžaduje předchozí písemný souhlas autora nebo tvůrce.


Odpovědnost za obsah

Usilujeme o to, aby informace na tomto webu byly stále aktuální, ale nepřijímáme jakoukoliv odpovědnost za obsah, který přebíráme z jiných zdrojů. Zákon naši odpovědnost vymezuje pouze na povinnost poskytovatele ručit za vlastní obsah na stránkách. Nejsme povinni monitorovat informace třetích stran zveřejněné nebo uložené na našem webu. Zavazujeme se odstranit veškerý obsah, u nějž existuje podezření, že není v souladu se zákonem. Naše zodpovědnost nastává až v okamžiku, kdy se o případném porušení zákona dozvíme.
 

Odpovědnost za odkazy (linky)

Naše webová stránka obsahuje mnoho odkazů na weby třetích stran. Nemáme žádný vliv na informace na těchto stránkách a nepřijímáme žádnou odpovědnost za jejich správnost. Obsah webových stránek takových třetích stran je odpovědností jejich majitelů/poskytovatelů. 

V případě, že třetí strana umístí na svém webu link na náš web, NENESEME ABSOLUTNĚ ŽÁDNOU právní zodpovědnost. V případě, že se dozvíme, že dochází k porušení práva, okamžitě propojení zrušíme.