Pravidla soutěže o produkty BioGaia Protectis

Pravidla soutěže o produkty BioGaia Protectis

Základní ustanovení

Tato pravidla závazně upravují podmínky soutěže pro followery BioGaia ČR o 6 balení nových probiotických produktů BioGaia Protectis (3 balení žvýkaích tablet a 3 balení probiotických kapek), která probíhá na facebookové stránce https://www.facebook.com/biogaia.cz (dále jen "soutěž").

Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost EWOPHARMA,spol. s.r.o se sídlem Sodomkova 1474/6, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO 49354957, (dále jen “Organizátor”). Koordinátorem soutěže je společnost VISIBILITY DIGITAL s.r.o., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Drtinova 557/10, PSČ 150 00, IČO 24305669 (dále jen „Koordinátor“). Soutěž není organizována společností Facebook.

Účast v soutěži a pravidla

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s trvalým bydlištěm na území České republiky starší 18 let, které se v době konání přihlásí do soutěže svým soutěžním příspěvkem (odpovědí na otázku)
a budou oni i jimi označený osobní profil sledujícími instagramové stránky BioGaia ČR.

Soutěžní příspěvky se vkládají ve formě komentářů pod instagramový příspěvek se soutěžní výzvou na instagramové stránce BioGaia ČR.

Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci, rodinní příslušníci a osoby blízké Organizátorovi a agenturám, které se jakkoli podílí na realizaci této soutěže. Ze soutěže budou vyřazeny všechny soutěžní příspěvky nesplňující podmínky těchto pravidel. Ze soutěže budou dále vyřazeny příspěvky obsahující prvky vulgarity a rasové, etnické či náboženské diskriminace.

Soutěž probíhá od 26. 6. 2024 17:30 hodin do 7. 7. 2024 23:59 hodin.

Účastník odesláním příspěvku do soutěže uděluje Organizátorovi a Koordinátorovi soutěže souhlas se zpracováním osobních údajů  (e-mailová adresa, jméno a příjmení, adresa a telefonní kontakt) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění a dále prohlašuje, že je jediným autorem vloženého příspěvku a že užitím soutěžního příspěvku nebudou porušena práva třetích osob. Účastník odesláním soutěžního příspěvku poskytuje Organizátorovi soutěže nevýhradní bezúplatnou licenci k užití soutěžního příspěvku a zejména souhlasí s tím, aby Organizátor soutěžní příspěvek nebo jeho části bez omezení zveřejňoval a užíval všemi způsoby.

Výherce

Po skončení soutěže vyhodnotí porota určená Organizátorem soutěže a Koordinátorem soutěže zveřejněné soutěžní příspěvky a vybere tři vítězné příspěvky. Kritériem výběru je originalita, výběr vítězů je zcela na rozhodnutí poroty. Autoři vítězných příspěvků získají cenu vyhlášenou Organizátorem soutěže (dvě balení probiotických produktů BioGaia Protectis).

Výherce bude kontaktován Organizátorem soutěže či Koordinátorem soutěže prostřednictvím komentáře vloženého pod soutěžní instagramový příspěvek. Pokud se výherce o výhru nepřihlásí prostřednictvím soukromé zprávy do 7 dnů a pokud do 7 dnů od vyhlášení soutěže nezašle Organizátorovi prostřednictvím soukromé zprávy adresu, e-mail a telefon pro doručení výhry, jeho nárok na výhru zaniká.

Práva a povinnosti organizátora

Organizátor je kdykoli v průběhu soutěže oprávněn změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu trvání soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli celou soutěž z vážných důvodů zrušit. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok a veškeré výhry jsou proto právně nevymahatelné.

Účastí v soutěži projevuje každý́ účastník svůj souhlas s jejími pravidly. Účastník dále souhlasí, že Organizátor je oprávněn, pokud se k tomu rozhodne, bezplatně uveřejňovat soutěžní příspěvek včetně fotografií a případně i jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Organizátora, včetně webových stránek a profilů Organizátora na sociálních sítích.

 

 

To top