Poruchy imunitního systému a modulace imunitních parametrů

Léčba alergických příznaků u dětí a dospělých

ODKAZ

CÍLE STUDIE

KONCEPCE STUDIE*

SUBJEKTY A (DENNÍ DÁVKA)

Miniello VL, 2010

Itálie

Evaluace, zda by perorální příjem L. reuteri mohl upravit produkci cytokinů v plicích u 4–10letých dětí s atopickou (AD) a nealergickou dermatitidou.

R, DZ, PK

8 týdnů

L. reuteri: 26

(1×108 CFU)

Placebo: 25

Miraglia del Giudice M, 2012

Itálie

Účinek L. reuteri u dětí ve věku 6–14 let s dobře zvládaným astmatem na zánět dýchacích cest měřený na základě určitých zánětlivých parametrů a klinicky.

R, DZ, PK

60 dnů

L. reuteri: 22

(1×108 CFU)

Placebo: 21

Miraglia del Giudice M, 2016

Itálie

Účinek  L. reuteri DSM 17938 v kombinaci s vitaminem D na zánět dýchacích cest u dětí trpících nedostatkem vitaminu D (6–14 let) s dobře zvládaným astmatem a na alergii na roztoče bytového prachu. Primárním hodnoceným parametrem byl zánět průdušek a sekundárními hodnocenými parametry byly zvládání astmatu měřené dle dotazníku (test kontroly astmatu u dětí [C-ACT]) a funkce plic hodnocená na základě spirometrie.

R, DZ, PK

90 dnů + sledování po dalších 30 dnech

L. reuteri: 14

(1×108 CFU + vit D. 400 IU/10µg)

Placebo: 15

Ciprandi G, 2015

Itálie

Pilotní studie k vyhodnocení adjuvantního účinku kapek s L. reuteri DSM 17938 + vitaminem D3 podávaných současně se sublingvální imunoterapií (SLIT) u dospělých se sezónní rýmou způsobovanou pylem drnavce (Parietaria).

Otevřená, nerandomizovaná

L. reuteri + vit. D3 podávané v průběhu prvního (ze tří) měsíců SLIT. Bylo hodnoceno vnímání závažnosti příznaků ze strany pacientů a užívání léků a zpětně porovnáno s předchozí pylovou sezónou.

L. reuteri: 15

(2×108 CFU) + 800 IU vit. D3 + SLIT

Kontrolní skupina = pouze SLIT: 15

Gromert N, 2009

(shrnutí)

Švédsko

Studie zabývající se L. reuteri jako doplňkem standardní léčby atopického ekzému u dětí ve věku 3 měsíců až 4 let.

R, DZ, PK

12 měsíců

L. reuteri: 25

(1×108 CFU)

Placebo: 25

Cirillo Al, 2005

Itálie

Snížení rizika zhoršení atopického ekzému během období příjmu kravského mléka u dětí ve věku 3–5 let.

Otevřená

3 měsíce

L. reuteri: 8

(2×108 CFU)

Kontrolní skupina: 7

 

Prevence alergie u kojenců

ODKAZ

CÍLE STUDIE

KONCEPCE STUDIE*

SUBJEKTY A (DENNÍ DÁVKA)

Abrahamsson T, 2007

Švédsko

Prevence atopického ekzému u kojenců ve věku 0–2 roky.

R, DZ, PK

12 měsíců + dílčí studie po 24 měsících

L. reuteri: 95

(1×108 CFU)

Placebo: 93

Abrahamsson T, 2011

(Dílčí studie v rámci studie Abrahamsson 2007)

Švédsko

Prevence alergie/atopického ekzému u kojenců ve věku 0–2 roky.

R, DZ, PK

12 měsíců + sledování po 24 měsících

L. reuteri: 95

(1×108 CFU)

Placebo: 93

Abrahamsson TR, 2013

(Studie navazující na studii Abrahamsson 2007)

Švédsko

V rámci studie týkající se prevence alergií u novorozenců snížil L. reuteri ATCC 55730 incidenci alergických onemocnění souvisejících s IgE v kojeneckém věku. Přípravek tedy může rovněž snižovat míru rizika vzniku astmatu a alergické rinokonjuktivitidy ve věku zahájení školní docházky (ve věku 7 let), což jsou faktory, jejichž sledování si tato studie vytyčila za cíl. Hodnotila rovněž, zda má tato suplementace nějaké dlouhodobé vedlejší účinky.

Původní studie:

R, DZ, PK

L. reuteri: 94

(1×108 CFU)

Placebo: 90

Ve studii z roku 2007 bylo randomizováno 232 kojenců, přičemž 188 z nich studii dokončilo

Ceratto S, 2014

(shrnutí, studie navazující na studii Savino 2010)

Itálie

Podávání probiotik při kojenecké kolice jako prevence proti atopickým onemocněním (alergii na kravské mléko a atopické dermatitidě), astmatu a migréně ve věku pěti let, a jaké jsou účinky na růst.

Původní studie:

R, DZ, PK

L. reuteri: 25

(1×108 CFU)

Placebo: 23

 

Modulace imunitních parametrů u dospělých

ODKAZ

CÍLE STUDIE

KONCEPCE STUDIE*

SUBJEKTY A (DENNÍ DÁVKA)

Valeur N, 2004

Dánsko

Zhodnocení účinků na imunitní buňky ve střevním epitelu u zdravých dospělých.

Otevřená

28 dnů + sledování po 28 dnech

L. reuteri: 19

(4×108 CFU)

Böttcher MF, 2008

Švédsko

Zhodnocení vlivu na imunologické složení mateřského mléka (v rámci studie týkající se prevence alergií u potomstva). Těhotným ženám byl L. reuteri podán před porodem.

R, DZ, PK

4 týdny před porodem, sledování po měsíci

L. reuteri: 54

108 CFU

Placebo: 55

Mangalat N, 2012

USA

Primárním cílem bylo posoudit bezpečnost kapek L. reuteri Protectis u zdravých dospělých. Sekundárním cílem bylo studovat změny některých imunologických faktorů.

R, DZ, PK

2 měsíce se sledováním po měsíci a po 4 měsících

L. reuteri: 30

(5 kapek/den = 5×108 CFU)

Placebo: 10

 
*R = randomizovaná, DZ = dvojitě zaslepená, JZ = jednoduše zaslepená, PK = placebem kontrolovaná
 
 
 
 
Popup