Akutní gastroenteritida (AGE)

Léčba AGE u dětí

ODKAZ

CÍLE STUDIE

KONCEPCE STUDIE*

SUBJEKTY A (DENNÍ DÁVKA)

Dinleyici EC, 2014

Turecko

Účinnost L. reuteri DSM 17938 u dětí ve věku 3–60 měsíců hospitalizovaných s akutním průjmem. Oběma skupinám dětí byla poskytována konvenční rehydratační léčba, avšak kontrolní skupině nebyla podávána žádná probiotika.

Randomizovaná, jednoduše zaslepená (analýza účinků)

5 dnů

L. reuteri: 64

(1×108 CFU)

Kontrolní skupina: 63

Dinleyici EC, 2015

Turecko

Účinnost L. reuteri DSM 17938 u dětí ve věku 3–60 měsíců léčených ambulantně s akutním průjmem. Oběma skupinám dětí, aktivní i kontrolní, byla poskytována konvenční rehydratační léčba, avšak kontrolní skupině nebyla podávána žádná probiotika.

Randomizovaná, jednoduše zaslepená (analýza účinků)

5 dnů

L. reuteri: 29

(1×108 CFU)

Kontrolní skupina: 31

Francavilla R, 2012

Itálie

Vliv na akutní gastroenteritidu způsobenou rotaviry u dětí ve věku 6–36 měsíců hospitalizovaných kvůli klinickým příznakům mírné až střední dehydratace.

R, DZ, PK

7 dnů

L. reuteri: 35

(2×108 CFU)

Placebo: 34

Eom T-H, 2005

Jižní Korea

Evaluace snížení příznaků u dětí ve věku 6 měsíců až 3 let hospitalizovaných z důvodu akutní gastroenteritidy.

R, DZ, PK

5 dnů nebo až do propuštění z nemocnice

L. reuteri: 25

(2×108 CFU)

Placebo: 25

Shornikova A, 1997a

Finsko

Vyhodnocení léčby dětí ve věku 6 měsíců až 3 let hospitalizovaných z důvodu akutní gastroenteritidy.

R, DZ, PK

5 dnů nebo až do propuštění z nemocnice

L. reuteri: 19

(1010–1011 CFU)

Placebo: 21

Shornikova A, 1997b

Finsko

Léčba dětí ve věku 6 měsíců až 3 let hospitalizovaných z důvodu akutní gastroenteritidy.

R, DZ, PK

5 dnů nebo až do propuštění z nemocnice

L. reuteri: 21

(1010 CFU)

L. reuteri: 20

(107 CFU)

Placebo: 25

Pernica J, 2015

(shrnutí)

Botswana

Pilotní hodnocení za účelem ověření proveditelnosti klinického hodnocení určeného k měření přínosů rychlého enterického diagnostického testování (REDT) a L. reuteri DSM 17938 na akutní gastroenteritidu, opětovný výskyt průjmu a na růst u hospitalizovaných dětí ve věku 2–60 měsíců. Děti byly dále v případě indikace léčeny standardní rehydratační terapií, zinkem a cílenou antimikrobiální léčbou.

R, DZ, PK

60 dnů

1. L. reuteri + REDT: 20

(1×108 CFU = 5 kapek/den)

2. Placebo + RETD: 18

3. L. reuteri + standardní péče: 14

(1×108 CFU = 5 kapek/den)

4. Placebo + standardní péče: 21

Maragkoudaki M, 2016b

(shrnutí)

Řecko

Účinnost perorálního rehydratačního roztoku (ORS) obohaceného L. reuteri DSM 17938 a zinkem u dětí s ambulantně léčeným akutním průjmem. Kontrolní skupina dostávala ORS obdobné osmolarity, ale bez probiotik a zinku. Průměrný věk dětí byl 1,8 roku.

R, DZ, PK

5 dnů

L. reuteri: 28 (≈7×108 CFU/první 4 hodiny*)

Kontrolní skupina: 23

* 1 sáček probiotického ORS obsahoval 1×109 CFU ke smíchání s 250 ml vody

 

Prevence AGE u dětí

ODKAZ

CÍLE STUDIE

KONCEPCE STUDIE*

SUBJEKTY A (DENNÍ DÁVKA)

Gutiérrez-Castrellón P, 2014

Mexiko

Zhodnotit, zda každodenní podávání L. reuteri DSM 17938 snižuje četnost a dobu trvání epizod průjmu a infekcí cest dýchacích (ICD) u mexických dětí ve věku 6–36 měsíců navštěvujících denní školská zařízení. Byla také provedena analýza nákladové efektivity.

R, DZ, PK

Intervence trvající 3 měsíce, sledování po 6 měsících

L. reuteri: 168

(1×108 CFU)

Placebo: 168

Weizman Z, 2005

Izrael

Prevence běžných infekcí u dětí ve věku 4–10 měsíců umístěných v zařízeních denní péče.

R, DZ, PK

12 týdnů

L. reuteri: 68

(1,2×109 CFU)

Bb-12: 73

(1,2×109 CFU)

Kontrolní skupina: 60

Agustina R, 2012a

Indonésie

Posouzebí vlivu podávání mléka s nízkým či běžným obsahem vápníku a podávání mléka s běžným obsahem vápníku s přídavkem probiotik (L. reuteri DSM 17938 nebo CRL431 L. casei) na incidenci a trvání průjmu a akutní infekce dýchacích cest u zdravých indonéských dětí ve věku 1–6 let.

R, DZ, PK

6 měsíců

L. reuteri: 124

(5×108 CFU)

L. casei: 120

(5×108 CFU)

Mléko s nízkým obsahem vápníku: 124

Mléko s běžným obsahem vápníku: 126

Agustina R, 2012b

(dílčí studie v rámci studie Agustina 2012a)

Indonésie

Posouzení vlivu podávání mléka s nízkým či běžným obsahem vápníku a podávání mléka s běžným obsahem vápníku s přídavkem probiotik (L. reuteri DSM 17938 nebo L. casei CRL431) na incidenci a trvání akutního průjmu způsobeného rotaviry či jinými příčinami u zdravých indonéských dětí ve věku 1–6 let.

R, DZ, PK

6 měsíců

L. reuteri: 124

(5×108 CFU)

L. casei: 120

(5×108 CFU)

Mléko s nízkým obsahem vápníku: 124

Mléko s běžným obsahem vápníku: 126

Wanke M, 2012

Polsko

Účinnost L. reuteri DSM 17938 při prevenci nozokomiálního průjmu u hospitalizovaných dětí ve věku 1–48 měsíců.

R, DZ, PK

V průběhu hospitalizace

L. reuteri: 54

(108 CFU)

Placebo: 52

Urbanska M, 2016

Polsko

Účinnost L. reuteri DSM 17938 při prevenci nozokomiálního průjmu u hospitalizovaných dětí ve věku 1–48 měsíců. Opakování Wankeho hodnocení s 10násobně vyšší dávkou.

R, DZ, PK

V průběhu hospitalizace

L. reuteri: 91

(1×109 CFU)

Placebo: 93

Weizman Z, 2009

(shrnutí, studie navazující na studii Weizman, 2005)

Izrael

Posouzení, zda kojenci umístění v zařízeních denní péče získávají po období suplementace probiotik dlouhodobou ochranu před běžnými infekcemi.

R, DZ, PK

Sledování po 12 týdnech

L. reuteri: 66

(1,2×109 CFU)

Bb-12: 69

(1,2×109 CFU)

Kontrolní skupina: 59

 

Léčba AGE u dospělých

ODKAZ

CÍLE STUDIE

KONCEPCE STUDIE*

SUBJEKTY A (DENNÍ DÁVKA)

Dumitru IM, 2009

Rumunsko

Hodnocení použití L. reuteri DSM 17938 jako doplňkové léčby k perorální rehydrataci a antimikrobiální léčbě po dobu trvání akutního průjmu u dospělých s HIV/AIDS.

R, otevřená

7 dnů

L. reuteri: 50

(1×108 CFU)

Kontrolní skupina: 50

 

Prevence AGE u dospělých

ODKAZ

CÍLE STUDIE

KONCEPCE STUDIE*

SUBJEKTY A (DENNÍ DÁVKA)

Tubelius P, 2005

Švédsko

Evaluace prevence krátkodobých onemocnění, nachlazení a infekcí GIT u zdravých dospělých na pracovišti.

R, DZ, PK

80 dnů

L. reuteri: 94

(1×108 CFU)

Placebo: 87

Schröder C, 2015

Německo

Vliv pravidelného užívání L. reuteri (DSM 17938) na počet dnů v pracovní neschopnosti v důsledku onemocnění dýchacích cest, popř. gastrointestinálního traktu u mužských zaměstnanců v ocelárnách.

R, DZ, PK

90 dnů

L. reuteri: 79

(1 tableta/den = 5×108 CFU)

Placebo: 80

Randomizováno: 242

 
*R = randomizovaná, DZ = dvojitě zaslepená, JZ = jednoduše zaslepená, PK = placebem kontrolovaná
 
 
 
 
Popup