Funkční poruchy gastrointestinálního traktu (FPGIT)

Kojenecká kolika - léčba

ODKAZ

CÍLE STUDIE

KONCEPCE STUDIE*

SUBJEKTY A (DENNÍ DÁVKA)

Mi G-L, 2015

Čína

Evaluace účinku L. reuteri DSM 17938 na novorozence mladší 4 měsíců trpící kolikou, krmené výhradně nebo převážně kojením: hodnocení úspěšnosti léčby dle zkrácení denní doby pláče, spokojenosti rodičů a výskytu mateřské poporodní deprese.

R, DZ, PK

4 týdny

L. reuteri: 20

(1×108 CFU)

Placebo: 19

Chau K, 2014

Kanada

Posouzení účinnost L. reuteri DSM 17938 při léčbě kojenecké koliky u kojených dětí ve věku do 6 měsíců.

R, DZ, PK

21 dnů

L. reuteri: 24

(1×108 CFU)

Placebo: 28

Sung V, 2014

Austrálie

Evaluace účinnosti L. reuteri DSM 17938 při léčbě kojenecké koliky u novorozenců mladších 3 měsíců s různými typy krmení. Kolika definovaná jako pláč či neklid trvající denně 180 minut nebo déle. Předmětem zkoumání bylo také duševní zdraví matky a kvalita rodinného života.

R, DZ, PK

28 dnů + sledování po 6 měsících

L. reuteri: 67

(1×108 CFU)

Placebo: 60

 

U matek i novorozenců studie připouštěla také použití jiných typů probiotik než L. reuteri a dále také použití inhibitorů protonové pumpy.

Szajewska H,

2013

Polsko

Posouzení účinnosti L. reuteri DSM 17938 při léčbě kojenecké koliky u novorozenců mladších 5 měsíců krmených výhradně nebo převážně kojením. Vliv na intenzitu pláče nebo kvalitu rodinného života. Součástí hodnocení bylo sledování týden po ukončení podávání hodnoceného přípravku.

R, DZ, PK

21 dnů + sledování po 7 dnech

L. reuteri: 40

(1×108 CFU)

Placebo: 40

Savino F, 2010

Itálie

Vyhodnocení účinku L. reuteri DSM 17938 na kojeneckou koliku u novorozenců ve věku 2–16 týdnů a posouzení změny ve fekální mikrobiotě.

R, DZ, PK

21 dnů

L. reuteri: 25

(1×108 CFU)

Placebo: 21

Savino F, 2007

Itálie

Evaluace účinnosti na novorozeneckou koliku u novorozenců ve věku 11–80 dnů.

R, otevřená

28 dnů

L. reuteri: 41

(1×108 CFU)

Simetikon: 42

Ashraf MW, 2015

Pákistán

Posouzení účinnosti L. reuteri DSM 17938 u pákistánských kojených dětí ve věku 21–90 dnů, u nichž byla dle Wesselových kritérií diagnostikována kojenecká kolika.

Otevřená

7 dnů

 

Umělá kojenecká výživa jakožto vehikulum L. reuteri a simetikon jakožto komparátor

L. reuteri: 45

(1,1×108 CFU)

Simetikon: 45

 

Dávka L. reuteri byla podávána dvakrát denně v celkovém objemu ≈ 75 ml umělé kojenecké výživy s obsahem probiotika. Kontrolní skupině bylo podáváno stejné množství umělé výživy bez obsahu probiotika.

Ummarino D,

2015

(shrnutí)

Itálie

Porovnání účinnosti tří alternativních metod léčby kojenecké koliky: A) směs standardizovaného extraktu z Matricaria chamomilla (L.), Melissa officinalis (L.) a tyndalizovaného Lactobacillus acidophilus (H122) ve srovnání s B) Lactobacillus reuteri DSM 17938 a C) simetikonem.

Otevřená, multicentrická, randomizovaná

21 dnů + sledování po 7 dnech

L. reuteri: 45

(1×108 CFU)

Byliny + tyndalizovaný L. acidophilus: 45 Simetikon: 43

Calderon VV,

2014

Španělsko

Zhodnocení účinku L. reuteri DSM 17938 u novorozenců trpících kolikou ve věku do 3 měsíců. Byla hodnocena také kvalita rodinného života a byl prováděn kvalitativní test na fekální kalprotektin. S výjimkou jednoho novorozence byly všechny děti krmeny výhradně kojením.

Otevřená, pilotní studie. Bez kontrolní skupiny.

28 dnů

L. reuteri: 17

(1×108 CFU)

Karadag N, 2012

(shrnutí)

Turecko

Hodnocení účinnosti na kojeneckou koliku a mateřské poporodní deprese srovnávající L. reuteri DSM 17938 s bylinnými kapkami a sterilní vodou. Ve všech třech skupinách byla prováděna masáž novorozence.

R, otevřená

21 dnů + sledování duševního zdraví matky po 2 měsících

L. reuteri: 25

(1×108 CFU)

Bylinné kapky: 24

Sterilní voda: 25

 

Kojenecká kolika – prevence

ODKAZ

CÍLE STUDIE

KONCEPCE STUDIE*

SUBJEKTY A (DENNÍ DÁVKA)

Indrio F, 2014

Itálie

Evaluace, zda perorální suplementace kmenem L. reuteri D5M 17938 během prvních tří měsíců života může u novorozenců narozených v termínu omezit nástup koliky, gastroezofageálního refluxu a zácpy a zda kromě toho snižuje sociálně-ekonomický dopad takového zdravotního stavu.

R, DZ, PK

90 dnů

 

Multicentrická

studie

L. reuteri: 238

(1×108 CFU)

Placebo: 230

Savino F, 2015

Itálie

Hodnocení preventivního účinku L. reuteri DSM 17938 v kombinaci s vitaminem D na kojeneckou koliku

12 týdnů

Randomizovaná, otevřená studie, zaslepená (analýza výsledků).

Jakožto komparátor byl použit komerčně dostupný vitamin D ve formě kapek.

L. reuteri + vit. D: 51

(1×108 CFU)

Pouze vit. D: 54

 

Funkční bolesti břicha u dětí

ODKAZ

CÍLE STUDIE

KONCEPCE STUDIE*

SUBJEKTY A (DENNÍ DÁVKA)

Weizman Z, 2016

Izrael

Zhodnocení účinnosti L. reuteri DSM 17938 na funkční bolesti břicha u dětí ve věku 6–15 let s posouzením četnosti primárních hodnocených parametrů a intenzity bolesti břicha. Intenzita měřena dle škály pro hodnocení bolesti dle výrazu obličeje podle Hicksové, kde bodové hodnocení 0 = bez bolesti a 10 = velice silná bolest.

R, DZ, PK

4 týdny + 4 týdny sledování

L. reuteri: 47

(1×108 CFU)

Placebo: 46

Romano C, 2014

Itálie

Evaluace s cílem posoudit, zda L. reuteri DSM 17938 ovlivňuje funkční bolesti břicha u dětí ve věku 6–16 let.

R, DZ, PK

4 týdny suplementace + sledování po 4 týdnech

L. reuteri: 30

(2×108 CFU)

Placebo: 26

Jadresin O, 2016

Chorvatsko

Posouzení účinků Lactobacillus reuteri DSM 17938 při léčbě funkčních bolestí břicha a syndromu dráždivého tračníku u dětí ve věku 4–18 let.

 

R, DZ, PK

3 měsíce

+ 1 měsíc sledování

L. reuteri: 26

(108 CFU)

Placebo: 29

Maragkoudaki M, 2016 a

(shrnutí)

Řecko, Slovinsko, Polsko

Multicentrická studie s cílem posoudit účinky L. reuteri DSM 17938 u dětí průměrného věku 9 let trpících funkčními bolestmi břicha.

Primární a sekundární hodnocené parametry zahrnovaly následující: četnost bolestivých epizod, závažnost bolesti (měřeno pomocí Wong-Bakerovy škály pro hodnocení bolesti dle výrazu obličeje), rušivý vliv na aktivity dítěte, užívání léků a počet zmeškaných pracovních dnů nebo absencí ve školském zařízení z důvodu bolesti, přítomnost jiných příznaků a jejich závažnost dle škály hodnocení gastrointestinálních příznaků (GSRS).

 

R, DZ, PK

4 týdny intervence. Každodenní zaznamenávání funkčních bolestí břicha, dalších příznaků postihujících GIT v období od dvou týdnů před zahájením studie do osmi týdnů po jejím ukončení

L. reuteri: 27

(2×108 CFU = 2 tablety denně)

Placebo: 27

Eftekhari K, 2016

Írán

Evaluace účinku Lactobacillus reuteri DSM 17938 při léčbě funkčních bolestí břicha u dětí ve věku 4–16 let.

R, DZ, PK

4 týdny + 4 týdny sledování

L. reuteri: 40

(108 CFU)

Placebo: 40

 

Regurgitace u dětí

ODKAZ

CÍLE STUDIE

KONCEPCE STUDIE*

SUBJEKTY A (DENNÍ DÁVKA)

Indrio F, 2008

Itálie

Bezpečnost, tolerance ke krmení a gastrointestinální motilita u předčasně narozených dětí krmených umělou výživou.

R, DZ, PK

30 dnů

Umělá výživa + L. reuteri: 10

(1×108 CFU)

Umělá výživa + placebo: 10

Mateřské mléko: 10

Indrio F, 2011

Itálie

Evaluace účinku L. reuteri DSM 17938 na žaludeční funkci u dětí krmených výhradně umělou výživou s alespoň 4 epizodami regurgitace za den.

R, DZ, PK

30 dnů

L. reuteri: 19

(1×108 CFU)

Placebo: 15

Papagaroufalis K, 2014

Řecko

Zhodnocení bezpečnosti umělé kojenecké výživy s obsahem L. reuteri DSM 17938 během prvního měsíce života se zvláštním přihlédnutím ke kyselině D-mléčné v porovnání s kojenci, jimž byla podávána kontrolní umělá výživa. Další hodnocené parametry zahrnovaly toleranci GIT, spánek a pláč, růst a výskyt nežádoucích příhod.

R, DZ, PK

28 dnů

 

Sledování po 112 a 168 dnech

L. reuteri: 36

(1×108 CFU)

Kontrolní skupina: 35

 

V každé skupině se 31 novorozenců zúčastnilo následného sledování po 112 a 168 dnech.

 

Funkční zácpa u novorozenců a dětí

ODKAZ

CÍLE STUDIE

KONCEPCE STUDIE*

SUBJEKTY A (DENNÍ DÁVKA)

Coccoruilo P, 2010

Itálie

Zhodnocení účinku L. reuteri DSM 17938 u novorozenců ve věku 6–12 měsíců s chronickou funkční zácpou.

R, DZ, PK

8 týdnů

L. reuteri: 22

(1×108 CFU)

Placebo: 22

Olgac MAB, 2013

Turecko

Zhodnocení účinku L. reuteri DSM 17938 ve srovnání s laktulózou při léčbě funkčních bolestí břicha u dětí ve věku 4–16 let. Kromě toho bylo na začátku studie a po ukončení léčby provedeno posouzení kvality života a vnímání onemocnění dětmi i rodiči a srovnání s kvalitou života kontrolní skupiny zdravých dětí.

R, otevřená

4 týdny

L. reuteri: 25

(1×108 CFU)

Laktulóza: 28

(1 mg/kg/den)

 

Kontrolní skupina zdravých dětí pro srovnání kvality života: 50

Papagaroufalis K, 2014

Řecko

Posouzení bezpečnosti umělé kojenecké výživy s obsahem L. reuteri DSM 17938 během prvního měsíce života se zvláštním přihlédnutím ke kyselině D-mléčné v porovnání s kojenci, jimž byla podávána kontrolní umělá výživa. Další hodnocené parametry zahrnovaly toleranci GIT, spánek a pláč, růst a výskyt nežádoucích příhod.

R, DZ, PK

28 dnů

 

Sledování po 112 a 168 dnech

L. reuteri: 36

(1×108 CFU)

Kontrolní skupina: 35

 

V každé skupině se 31 novorozenců zúčastnilo následného sledování po 112 a 168 dnech.

Wegner A, 2015

(shrnutí)

Polsko

Posouzení, jestli by u dětí ve věku 2–7 let bylo možné dosáhnout zmírnění funkční zácpy, která již byla dříve neúspěšně léčena běžnými přípravky proti zácpě, použitím L. reuteri DSM 17938 jako doplňkové léčby k léčbě makrogolem (= PEG, polyethylenglykol).

R, DZ, PK

 

8 týdnů

Studii dokončilo 121 kojenců

L. reuteri + PEG: neuvedeno

(1×108 CFU)

Placebo + PEG: neuvedeno

 

Prevence FPGIT, novorozenci včetně předčasně narozených

ODKAZ

CÍLE STUDIE

KONCEPCE STUDIE*

SUBJEKTY A (DENNÍ DÁVKA)

Indrio F, 2014

Itálie

Posouzení, zda perorální suplementace kmenem L. reuteri DSM 17938 během prvních tří měsíců života může u novorozenců narozených v termínu omezit nástup koliky, gastroezofageálního refluxu a zácpy a zda kromě toho snižuje sociálně-ekonomický dopad takového zdravotního stavu.

R, DZ, PK

90 dnů

 

Multicentrická studie

L. reuteri: 238

(1×108 CFU)

Placebo: 230

Garofoli S, 2014

(Subpopulace studie od Indria et al. 2014)

Itálie

Evaluace, jestli časné podávání L. reuteri DSM 17938 kojeným, zdravým novorozencům narozeným v termínu může zabránit výskytu funkčních příznaků postihujících GIT během prvních 28 dnů života, a na konci intervenčního období zhodnotit, zda podávání probiotik mělo vliv na koncentrace sekrečního imunoglobulinu A (slgA).

R, DZ, PK

28 dnů

L. reuteri: 20

(1×108 CFU)

Placebo: 20

Oncel MY, 2014

Turecko

Posouzení vlivu používání L. reuteri DSM 17938 na četnost novorozenecké nekrotizující enterokolitidy (NEC), příp. úmrtí po 7 dnech, četnost prokázané sepse, výskyt intolerance k podávané stravě a délku hospitalizace u předčasně narozených dětí s velmi nízkou porodní hmotností (≤1 500 g nebo ≤32 týdnů gestačního věku).

R, DZ, PK

Placebem byla blíže nespecifikovaná olejová suspenze, tj. placebo nebylo totožné s aktivním přípravkem bez bakterií.

L. reuteri DSM 17938: 200

(1×108 CFU)

Placebo: 200

Rojas MA, 2012

Kolumbie

Účinnost L. reuteri DSM 17938 na snižování úmrtí a nozokomiálních infekcí u předčasně narozených dětí (≤33 týdnů gestačního věku / ≤2 000 g).

R, DZ, PK

Během pobytu na neonatologické jednotce intenzivní péče

L. reuteri: 372

(1×108 CFU)

Placebo: 378

Romeo MG, 2011

Itálie

Vyhodnocení účinku L. reuteri a dalších probiotik na kolonizaci kvasinkami rodu Candida a pozdní novorozeneckou sepsi u předčasně narozených novorozenců v intenzivní péči. Neurologické výsledky ve věku 12 měsíců.

R, otevřená

6 týdnů nebo až do propuštění z intenzivní péče

L. reuteri: 83

(1×108 CFU)

LGG: 83

(6×109 CFU)

Kontrolní skupina: 83

Indrio F, 2012

(shrnutí)

Itálie

Vliv L. reuteri DSM 17938 na zralost GI motility a imunity. Předčasně narozené děti v gestačním věku 28–32 týdnů.

R, DZ, PK

30 dnů

60 randomizovaných novorozenců dostávalo L. reuteri v dávce 1×108 CFU, nebo placebo.

 

Zácpa u dospělých

ODKAZ

CÍLE STUDIE

KONCEPCE STUDIE*

SUBJEKTY A (DENNÍ DÁVKA)

Ojetti V, 2014

Itálie

Účinek L. reuteri DSM 17938 na funkční zácpu u dospělých v průměrném věku 35,6 (± 15) let

R, DZ, PK 4 týdny

L. reuteri: 20

(2×108 CFU)

Placebo: 20

Ojetti V, 2016

(shrnutí)

Itálie

Účinek L. reuteri DSM 17938 na produkci metanu (CH4) u dospělých s funkční zácpou. Produkce metanu o objemu >5 ppm při H2/CH4 laktulózovém dechovém testu (LBT). Průměrný věk 36 let.

Otevřená, bez kontrolní skupiny

4 týdny

L. reuteri: 20

(2×108 CFU)

Ouwehand A, 2002

Finsko

Léčba zácpy u seniorů v domově s pečovatelskou službou.

Otevřená

4 týdny + sledování po 3 týdnech

L. reuteri: 12

(7,2×108 CFU)

Probiotická směs: 10

(1,2×1011 CFU) Kontrolní skupina: 6

 

Syndrom dráždivého tračníku

ODKAZ

CÍLE STUDIE

KONCEPCE STUDIE*

SUBJEKTY A (DENNÍ DÁVKA)

Niv E, 2005

Izrael

Zhodnotit účinky L. reuteri při léčbě syndromu dráždivého tračníku smíšeného typu u dospělých.

R, DZ, PK

6 měsíců

L. reuteri: 27

(2×108 CFU)

Placebo: 27

 

Zdraví gastrointestinálního traktu u seniorů

ODKAZ

CÍLE STUDIE

KONCEPCE STUDIE*

SUBJEKTY A (DENNÍ DÁVKA)

Östlund-Lagerstrom, 2016

Švédsko

Zhodnotit účinek L. reuteri DSM 17938 a prebiotik (rhamnózy a galaktooligosacharidu) na zdraví a fyzickou a duševní pohodu související se zažíváním u dospělých ve věku ≥65 let, kteří žijí ve vlastní domácnosti. Primárním hodnoceným parametrem byly změny gastrointestinálních příznaků a sekundárními hodnocenými parametry byly změny v úrovni fyzické a duševní pohody, úzkosti a stresu.

R, DZ, PK

12 týdnů Sledování po 8 a 12 týdnech

L. reuteri: 125

(2×108 CFU)

Placebo: 124

(maltodextrin)

 

*R = randomizovaná, DZ = dvojitě zaslepená, JZ = jednoduše zaslepená, PK = placebem kontrolovaná
 
 
 
 
Popup